cover

Helsingfors – Identitet och speglingar

I Helsingfors byggs nya stadsdelar lika intensivt som i början av 1900-talet. Runt stadskärnan exploateras vattenlägen, gamla industri- och hamnområden görs om för täta bostadskvarter.  Helsingfors har inte dragit sig för det storskaliga. Men det lurar en osäkerhet runt hörnet: Vad är nästa steg när befolkningen blir äldre och gamla Nokia har sålts till Microsoft? Vad ska fylla luckan som samtiden hotar lämna efter sig? En monumental centrumförskjutning till Böle? Eller ett nytt Guggenheimmuseum?

Helsingfors är också en vattenspegling av Sverige och särskilt Stockholm – en förbindelse som en gång var stark. Författare och konstnärer bytte radikala idéer och upplevelser – på samma språk – i Helsingfors. I dag är det ryska och estniska inflytandet mer närvarande. Vi reste till ett Helsingfors som så ofta har präglats av identitetsfrågor, förknippade med form och modernitet. Och vi bjöd in kulturskribenten Annina Rabe att prata om litteratur och allvarsamhet i den finska huvudstaden.

 • hamen

  Gamla hamn- och industriområden exploateras för bebyggelse i Helsingfors.

 • Hörnet Tredje linjen-Suoniogatan i Berghäll, upp mot Kallio kyrka, en under 1900-talet tät bebyggd och befolkad del av Helsingfors

  Hörnet Tredje linjen-Suoniogatan i Berghäll, upp mot Kallio kyrka, en tät bebyggd och befolkad tidigare arbetarstadsdel i Helsingfors. I dag “uppvärderade” stadskvarter med dyra smålägenheter för mer välbeställda invånare.

 • stationen

  Centralstationen i Helsingfors, ritad av Eliel Saarinen. En representativ arkitektur – Jugendinspirerad nationalromantik – för det unga Finland i början av 1900-talet.

 • stockman

  Stockmanns klassiska varuhusfasad. Idag utgör den unga ryska medelklassen en stor del av kundkretsen i designbutikerna.

 • nybygge

  Till Hanaholmen planeras fem kvarter med terrasshus för
  cirka 2 000 invånare. Höjden på kvarteren varierar från två våningar upp till
  arton våningar.

 • bastu

  Friluftsbadet vid Hanaholmsudden ger i framtiden
  invånarna i östra stadskärnan en ny badplats också vintertid. Bredvid
  badplatsen byggs en urban allmän bastu med kafé.